STAVMONT
 0907 483 999     info@kurenie-namestovo.sk

SOLÁR


Slnečná energia je jednou z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie ktorú môžeme dnes získať zo slnka, Jej využívanie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Existuje už mnoho princípov premeny slnečnej energie na inú formu energie, najčastejšie je to premena slnečnej energie na elektrickú energiu alebo tepelnú energiu.

Zabezpečujeme dodávku a montáž solárnych systémov pre rodinné domy a firmy.